Als vereniging de Veluwe een stem geven, lukt al met een relatief beperkt aantal actieve (bestuurs)leden. De Veluwe een stem geven die gewicht in de schaal legt lukt alleen als daar een substantieel aantal leden achter staat.   
Lid worden levert jezelf veel op en de Veluwe hopelijk ook.  En het lidmaatschap kost maar heel weinig. De minimale bijdrage is € 15 (zonder abonnement) en € 35 met abonnement op Nieuwe Veluwe. Meer bijdragen mag natuurlijk altijd!
En natuurlijk heeft de Vereniging ook behoefte aan actieve leden: leden die zich willen inzetten voor de Veluwe door bijvoorbeeld kennis te verzamelen, visies en zienswijzen op te stellen, zelfs op kleine schaal onderzoek te doen of door ledenactiviteiten t eorganiseren.
Het bestuur zoekt uitbreiding en streeft er naar werkgroepen in te stellen rond bepaalde thema’s. 

 

Aanmelden als lid kan bij elk van de bestuursleden:
Bestuur (per 30 juni 2011)
Dirk van Uitert, voorzitter  dirkvanuitert@mac.com 
Age de Vries, secretaris  Tarthorst 155 6708 HH Wageningen, age.de.vries@zonnet.nl
Jelle de Gruyter, penningmeester  jelle@gaw.nl