De Veluwe is het grootste aaneengesloten laaglandnatuurgebied van Nederland en West-Europa. Qua oppervlak, flora en fauna, natuurwaarden en biodiversiteit kan alleen de Waddenzee zich met De Veluwe meten. Inclusief de natte randen, bestaat de Veluwe uit 100.000 hectare naaldbos, gemengd bos, heide, stuifzanden, vennen en moeras. Naast de ongekende biodiversiteit is de Veluwe uniek door de omvang, de ‘eindeloosheid’ van rust, ruimte, natuur en in elkaar overvloeiende bos-, natuur- en agrarische cultuurlandschappen met bijbehorende waarden als stilte en duisternis.
Maar, net als de Waddenzee is en wordt de Veluwe aangetast en staat de natuur voortdurend onder druk.  
De grootste bedreiging van de Veluwe is de som van de talloze kleine aantastingen, stuk voor stuk te onopvallend om de aandacht van de media te trekken. ‘Herontwikkeling’ van land- goederen, uitbreiding van campings of bungalow- parkjes. De bedreiging is er niet minder om. De Veluwe krimpt nog steeds.
De bescherming van de Veluwe is in handen van overheden en terreineigenaren. Tot enkele jaren geleden moest de Veluwe het altijd stellen zonder publieksforum. In 2006 is door een groep enthousiaste liefhebbers van de Veluwe de Landelijke Vereniging Vrienden van de Veluwe opgericht. Voorop daarbij stond het doel de Veluwse natuur een stem te geven in het nationale debat, de politiek en de media.